O Nas

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA

6:30 – 17:30

 

 

PLAN DNIA

 

6:30 – 8:30 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci w kącikach tematycznych, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze stymulująco – kompensacyjnym, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy i regulaminu grupy,

8:30 – 8:45 zajęcia dydaktyczne I (zabawa ruchowo – muzyczna, poranne ćwiczenia gimnastyczne),

8:45 – 9:00 czynności sanitarno – higieniczne, usprawnianie czynności samoobsługowych,

9:00 – 9:20 śniadanie

9:20 – 10:20 zajęcia dydaktyczne II, realizacja zadań edukacyjnych poprze zajęcia z całą grupą,

10:20 – 10:30 czynności sanitarno – higieniczne, usprawnianie czynności samoobsługowych,

10:30 – 10:45 drugie śniadanie

10:45 – 12:15 gry i zabawy na świeżym powietrzu, swobodne i zorganizowane, spacery rekreacyjne i edukacyjne, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego, lub w przypadku niepogody zajecia i zabawy dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci,

12:15 – 12:30 usprawnianie czynności samoobsługowych i higienicznych,

12:30 – 12:50 obiad,

12:50 – 13:00 usprawnianie czynności samoobsługowych i higienicznych, przygotowanie do leżakowania

13:00 – 14:30 leżakowanie, słuchanie bajek i opowiadań, bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej

14:30 – 14:45 czynności samoobsługowe, higieniczne

14:45 – 15:00 podwieczorek

15:00 – 15:30 zajęcia dydaktyczne III

15:30 – 16:30 zabawy swobodne według inwencji dzieci, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy i regulaminu grupy, praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze wychowawczym, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne i tematyczne w kącikach zainteresowań,

16:30 – 17:30 prace porządkowe i organizacyjne, zabawy na świeżym powietrzu, lub w przypadku niepogody zajęcia i zabawy ruchowe dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci.

 

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRACY Z GRUPĄ ZRÓŻNICOWANĄ WIEKOWO.

Grupa zróżnicowana wiekowo swoją strukturą przypomina rodzeństwo w rodzinie wielodzietnej i stwarza naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego dzieci. Jest idealną sytuacją do nauki zachowań społecznych dla dzieci, nieposiadających rodzeństwa. Umożliwia przebywanie w jednej grupie rodzeństwu, znajomym, co ma niebagatelne znaczenie w procesie adaptacji lub przy lękliwości dziecka.

Każde dziecko przebywające w grupie zróżnicowanej wiekowo doświadcza różnych pozycji w grupie – od najmłodszego, poprzez „średniaka”, aż do bycia „straszakiem”, co uczy i daje wiele satysfakcji. Młodsze dzieci mogą przejmować od starszych wiedzę, doświadczenia, umiejętności (często poprzez naśladowanie), zasady i tradycje obowiązujące w grupie, szybciej rozwija się u nich również mowa. Dzieci stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, tworzy się większe poczucie więzi emocjonalnej w grupie. Dzieci starsze mają okazje do prezentowania swojej wiedzy i umiejętności młodszym kolegom, mogą się nimi opiekować, pomagać im w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości oraz podnosi samoocenę.

W naszym Przedszkolu, każde dziecko, w grupie może odnosić sukcesy na miarę swoich indywidualnych możliwości. Przedszkolaki będące w grupie zróżnicowanej wiekowo wzmacniają w sobie poczucie bezpieczeństwa. Mogą one uzyskać wsparcie w sytuacjach, kiedy czują się niepewnie, nie wiedzą jak rozwiązać problem, nie tylko ze strony nauczyciela, ale także starszego kolegi. Zróżnicowany wiek dzieci w grupie, sprzyja również indywidualizacji pracy nauczyciela wobec każdego dziecka, zmniejsza też czynnik rywalizacji pomiędzy dziećmi w grupie.

Dzieci mają wrodzoną chęć do uczenia się, a przy tym nauka ich nie męczy, ale raczej zachwyca i czyni szczęśliwymi. Wykonywanie celowych prac przez dziecko pod przewodnictwem dorosłego prowadzi do rozwoju jego koncentracji i samodyscypliny. Dziecko może pracować w zgodzie z własnymi możliwościami, we własnym tempie i w spokoju.