Oferta

Przedszkole „Zaczarowany domek” od stycznia 2017 jest placówką publiczną, dzięki czemu rodzice – tak samo jak w przedszkolach samorządowych – nie ponoszą opłat za pobyt dzieci w godzinach od 8:00 do 13:00, każda kolejna godzina to koszt 1 zł. 

 • Koszt całodziennego wyżywienia wynosi – 11,50 zł 

  W ramach godzin w/w podstawy realizowane są następujące zajęcia:

 • dydaktyczno-wychowawcze,
 • język angielski – 1 x w tygodniu – 30 minut, 
 • zajęcia rytmiczne,
 •  zajęcia manualne i plastyczne,
 • opieka psychologiczno-pedagogiczna.
 • zajęcia ruchowe,

Po dokonaniu zapisu dziecka należy dokonać wpłaty jednorazowej na dany rok szkolny. 

WPISOWE 

Aktualnie wynosi ona 320,00 zł za cały rok szkolny
Obejmuje ona m.in. koszt zakupu „wyprawki Przedszkolaka” w tym: 

 • artykuły higieniczne
 • materiały plastyczne

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • dodatkowy angielski – 13,00 zł za miesiąc (za 4 zajęcia po 30 minut)
 • zajęcia z MDK (plastyczno techniczne) – 3,00 zł za zajęcia
 • tańce – 75,00 zł za semestr (1 x w tygodniu)