Rekrutacja

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci  w wieku 3-5 lat (w nadzwyczajnych okolicznościach dopuszcza się do rekrutacji dzieci w wieku od 2,5)

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

Zasady dotyczące postępowania rekrutacyjnego nie dotyczą dzieci kontynuujących edukację przedszkolną – rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

wniosek o przyjęcie do przedszkola

deklaracja