Plan dnia

7:00 – 8:30 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci w kącikach tematycznych, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze stymulująco – kompensacyjnym, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy i regulaminu grupy,

8:30 – 8:45 zajęcia dydaktyczne I (zabawa ruchowo – muzyczna, poranne ćwiczenia gimnastyczne),

8:45 – 9:00 czynności sanitarno – higieniczne, usprawnianie czynności samoobsługowych,

9:00 – 9:20 śniadanie

9:20 – 10:20 zajęcia dydaktyczne II, realizacja zadań edukacyjnych poprze zajęcia z całą grupą,

10:20 – 10:30 czynności sanitarno – higieniczne, usprawnianie czynności samoobsługowych,

10:30 – 10:45 drugie śniadanie

10:45 – 12:15 gry i zabawy na świeżym powietrzu, swobodne i zorganizowane, spacery rekreacyjne i edukacyjne, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego, lub w przypadku niepogody zajęcia i zabawy dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci,

12:15 – 12:30 usprawnianie czynności samoobsługowych i higienicznych,

12:30 – 12:50 obiad,

12:50 – 13:00 usprawnianie czynności samoobsługowych i higienicznych, przygotowanie do leżakowania

13:00 – 14:20 leżakowanie, słuchanie bajek i opowiadań, bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej

14:20 – 14:30 czynności samoobsługowe, higieniczne

14:30 – 14:45 podwieczorek

14:45 – 15:15 zajęcia dydaktyczne III

15:15 – 16:30 zabawy swobodne według inwencji dzieci, wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy i regulaminu grupy, praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze wychowawczym, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne i tematyczne w kącikach zainteresowań,

16:30 – 17:30 prace porządkowe i organizacyjne, zabawy na świeżym powietrzu, lub w przypadku niepogody zajęcia i zabawy ruchowe dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci.

Zajęcia dodatkowe: 

Język angielski – wtorki 9:30 do 10:00 oraz czwartki 11:20 do 11:50

 Rytmika – czwartki – 9:30 do 10:00

Zajęcia z Młodzieżowego Domu Kultury (plastyczno – techniczne) – środa 9:30 do 11:00

Tańce – środa 14:00 do 14:30

Dyżur logopedy – wtorki, środy, czwartki – od 8:00

Dyżur psychologa – piątki – od 9:30